★Θάνατος★

★Παραμύθι κάστρων Για το θάνα★

第一次商稿居然是和大公司签的,对一个没学过画画的来说非常受宠若惊了,总之我还会继续加油画下去的!

按着乌尔奇奥拉的模子捏了个暗香x

© ★Θάνατος★ | Powered by LOFTER